Siapa Kami?

Laman komuniti yang dianggotai oleh beberapa orang pelajar Moscow Aviation Institute dalam usaha menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat sekeliling.

Demi Masa!Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian.Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.

Berdakwah itu bukan satu pilihan,sebaliknya kewajiban.

-Pihak Pentadbiran Muzzakarah-